کیش - ایرنا- استاندار هرمزگان از سفر رئیس جمهوری و جمعی از اعضای هیات دولت به این استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 بهمن ماه خبر داد. ...