محمد کاظم تاتار نخستین برنده جایزه 100 میلیون تومانی مسابقه تلویزیونی برنده باش شبکه 3 شد. این برنامه که از زمستان سال 97 روی آنتن آخر هفته های شبکه س ...