ارتش و کمیته های مردمی یمن به صورت کامل بر جبهه «عزاب» واقع در استان «الضالع» مسلط شدند. ...