​حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:بعد از حمله تروریستی به اتوبوس حامل برادران سپاه در جاده خاش به زاهدان که شهادت 27 تن از آن عزیزان تامین‌کننده امنیت کش ...