شاخص بورس در هفته ای که گذشت با 1224 واحد کاهش، معادل 0.77 درصد افت کرد. ...