پژوهشگران در حفاری های اخیر خود در جبل الطارق، موفق به کشف ردپای 29 هزار ساله ای شده اند که تصور می شود متعلق به یک نئاندرتال باشد. ...