معاون رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تجلیل از سی ومین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی اعلام کرد که هرگونه گفت وگوی صلح برای تأمین امنیت افغانستان بدون حضور ...