یک کارشناس مسایل منطقه گفت: از سال 2011 تا امروز به نظر نشست سوچی موفقیت‌آمیزترین پروسه سیاسی برای حل مساله سوریه بوده است. ...