دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در هشتمین سالگرد انقلاب این کشور، پایداری مردم بحرین در برابر ظلم آل خلیفه را ستود. ...