سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تامین دارو در کشور گفت: بنابر تمهیدات اندیشیده شده تا پایان سال 98 دغدغه جدی برای تامین دارو نخواهیم نداشت. ...