عیسی کلانتری می‌گوید سیل اخیر منافع زیادی برای ایران به همراه داشته است. ...