جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکلات معیشتی دقایقی قبل آغاز شد ...