واژگونی اتوبوس در محور بیجار ـ دیوان‌دره برای 30 مسافر حادثه آفرید ...