آماده‌باش کامل نیروهای خدمات شهری/ قفل شدن معابر نداشتیم ...