همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش آغاز به کار کرد. ...