برگزیدگان ششمین سوگواره سراسری شعر فاطمی«هجده سال نوری» معرفی شدند. ...