جایزه بهترین تلاوت جشنواره فجر تلاوت 3 به حسین شالچی از استان تهران اهدا شد. ...