دونالد ترامپ٬ ساترفلد را به عنوان سفیر جدید آمریکا در ترکیه معرفی کرده، اما پیش از اعزام باید رای موافقت سنا را کسب کند. ...