وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای آلمانی خود در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، مسائل مربوط به حل و فصل اوضاع در سوریه با توجه به نتیجه نشست سه‌جانبه روس ...