کنفرانس همسایه ما، ایران با حضور سفیر ایران در آنکارا برگزار شد. ...