همانطور که پیش بینی می شد تکلیف بازی بزرگ هفته را هافبک های دو تیم مشخص کردند. ...