شبکه خبری روسی زبان روسیه 24 برای برخی از بولتن‌های خبری خود یک ربات خبرخوان را معرفی کرده است. ...