(98/1/31) تغییرات:- نسخه جدید تحت عنوان v1903 Build 18362.30 (May 2019 Update) بر روی سایت قرار گرفت!Windows 10 جدیدترین نسخه و نسل جدید سیستم عامل وی ...