نجات 27 نفر از آتش‌سوزی یک خانه در خیابان فلاح ...