رییس دانشگاه شهید چمران اهواز از شروع کلاس های این دانشگاه از ساعت 7:30 صبح فردا شنبه 31 فروردین ماه خبرداد. ...