به تازگی خبر محکوم شدن یک نماینده مجلس به مجازات به خاطر روابط نامشروع در رسانه‌ها مطرح شده است. افزایش فساد آنهم در این سطح زنگ خطری را به صدا درآورد ...