سازمان غیردولتی کودکان را نجات دهید(Save The Children ) در گزارشی اعلام کرد که بیش از 100 هزار شیرخواره همه ساله به علت جنگ ها جان خود را از دست می دهند. ...