(98/1/30) تغییرات:- نسخه جدید تحت عنوان v1809 Build 17763.437 (Updated Apr. 2019) بر روی سایت قرار گرفت! Windows 10 Enterprise LTSC نسخه‌ای جدید و متف ...