دو مهاجم گلزن ذوبی‌ها با وجود تلاش زیاد موفق به باز کردن دروازه بیرانوند نشدند. ...