استقرار 20 ون برقی در نمایشگاه کتاب/ را‌ه‌اندازی سامانه پیامکی ...