روز گذشته «سعید بن ناصر الغامدی» استاد دانشگاه و از مخالفان حکومت سعودی که مقیم خارج از عربستان است، در توییتی از افزایش بازداشت فلسطینیان مقیم عربستا ...