استقلال این‌روزها یک ستاره دارد، ستاره ای از آفریقای جنوبی. ستاره ای که تمدید قرارداد او مهمترین وظیفه کمیته نقل و انتقالات تیم می‌تواند باشد. بازیکنی ...