وقتی در سال 89 قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد و قرار شد به ا‌زای دریافت 45 هزارو‌500 تومان قیمت انرژی و نان واقعی شود، کسی تصور نمی‌کرد که با گذشت ه ...