تسلا به زودی از فناوری تمام خودران برای خودروهای برقی خود رونمایی می کند و پس از آن قیمت آپشن FSD را افزایش خواهد داد. ...