پیشکسوت آبی پوشان با بیان این مطلب که پرسپولیس بابت از دست دادن منشا ضرر کرد، اضافه کرد: منشا می‌تواند بهترین خرید فصل استقلال باشد. ...