برنامه‌های «عمران خان» در سفر به ایران اعلام شد ...