حمایت همه جانبه مدیر عامل و هیات مدیره باشگاه از بازیکنان و مربیان پیکان ...