درخواست شفر از بازیکنان استقلال/ شادی جالب‌توجه دانشگر با شجاعیان ...