وزیر اطلاعات با صدور پیامی گفت: سردمداران آمریکا متوسل به رفتارها و اعمال نابخردانه شده که این تحرکات، افول ابرقدرتی رو به زوال آنها را آشکارتر می سازد.کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع خبرگزاری مهر
تاریخ ارسال 68 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com