هواداران استقلال علیه مدافع پیشین این تیم شعار دادند. ...