مهدی قائدی در دقیقه 80 بازی روی یک فرار زیبا توانست گل اول آبی پوشان را با یه ضربه چیپ وارد دروازه ماشین سازی کند. ...