در آستانه بازی مالمو و چلسی ترکیب آبی پوشان اعلام شده است. ...