خانه سینما در تقبیح حمله تروریستی دشمنان جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد. ...