یکی از چالش‌های همیشگی دانشمندان، شناسایی یک مولکول خاص در میان ده‌ها هزار مولکول دیگر و متمایز کردن ...