تولید انواع خودرو در اسفند ماه سال گذشته (1397) با کاهش 37.5 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 96 روبرو شده است. ...