نیویورک تایمز گزارش کرده که درخواست مراجع قانونی برای دریافت اطلاعات موقعیت مکانی کاربران از گوگل اخیرا افزایش فراوانی داشته است. ...