نسخه ی تولیدی رپید E، علاوه بر قوای محرک تمام برقی و بدنه ی 4در، توانایی های فنی یک سوپراسپرت مدرن را فراهم می کند. ...