پدال نیوز: بررسی جدیدترین قیمت محصولات سایپا در بازار نشان می دهد که خانواده پراید امروز در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش یک میلیون تومانی قیمت بوده ...