با اشتیاق می‌گوید: «اولین نتیجه کار هنری این است که خودم از کارم لذت می‌برم و به خودم می‌گویم بارک‌الله بانگیز بلدی این کار را بکنی؟! درواقع خودم، خود ...