خرم آباد - ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: اجرای طرح های آبخیزداری شهرستان دورود با بیش از 16میلیارد و240میلیون ریال اعتبار از محل ...